top of page

LABORATUAR HİZMETİ

KAN TAHLİLİ

 • Kan alma  saatleri 08:30  -09:15 arasındadır.

 • Öncelikle Aile Hekiminizden Randevu alınız.

 • Randevu aldıktan sonra 10 gün içinde kan tetkiklerinizi yaptırabilirsiniz.

Hangi testler mevcut?

 • Biyokimya Testleri

 • Hematoloji Testleri

 • Hormon Testleri

 • Elisa

 • HBA1c

GAİTA TAHLİLİ

 • KOLOREKTAL kanser taraması için yapılan bir testtir.

 • Kişiye ücretsiz kit  verilir.

 • Kişi , evinde uyguladıktan sonra 3 gün içinde Aile Sağlığı Merkezine geri getirir.

KAN TESTLERİ

BİYOKİMYA TESTLERİ

DEMİR EKSİKLİĞİNDE;

 • Demir (serum)

 • Demir bağlama kapasitesi


LİPİT PROFİLİ ;

 • LDL kolestrol 

 • Kolesterol

 • HDL kolesterol

 • Trigliserid


KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARINDA;

 • Alanin aminotransferaz (ALT)

 • Aspartat transaminaz (AST)

 • Bilirubin (total)

 • Bilirubin (direkt)

 • Gamma glutamil transferaz (GGT)

 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)

ŞEKER HASTALIĞINDA;

 • Glukoz

BÖBREK HASTALIKLARINDA;

 • Kan üre azotu (BUN)

 • Kreatinin

 • Ürik asit

BESİN YETERSİZLİĞİNDE;

 • Albümin

PANKREAS HASTALIKLARINDA;

 • Amilaz

KEMİK HASTALIKLARINDA;

 • Alkalen fosfataz

 • Kalsiyum (Ca)

 • Fosfor (P)

ELEKTROLİTLER;

 • Potasyum

 • Klor (Cl)

 • Magnezyum

 • Sodyum (Na)

ENFEKSİYONLARDA;

 • CRP

 • ASO

KAS HASTALIKLARINDA;

 • Kreatin kinaz (CK)


EVLİLİK ÖNCESİ TALASEMİ ( AKDENİZ ANEMİSİ) TARAMA TESTİ;

 • Hemoglobin zincir analizi(Hb elektroforez)

bottom of page