top of page

MİSAFİR HASTA

YÖNETMELİKTE MİSAFİR OLARAK SAĞLIK HİZMETİ ALMA

MADDE-8 (Değişik RG:11/3/2015-29292)

        Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez. 

HİZMETİN KAPSAMI

Misafir olarak sağlık hizmeti almanın şartları;

  • Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi ,

  • Geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi

Hizmetin kapsamı;

  1. Acil  vakalar

  2. Aşılama Hizmeti

  3. Gebe İzlemleri

  4. Poliklinik Hizmeti

bottom of page