top of page

AİLE PLANLAMASI

AİLE PLANLAMASINA GİRİŞ

 • Çiftlerin arzu ettikleri zamanda, arzu ettikleri sayıda ve sağlıklı aralıklarla bakabilecekleri çocuk sahibi olmalarını amaçlayan bir sistemdir

 • Çiftlerin bakabileceği kadar çocuk yapmasını sağlamak, gebelik aralıklarının sağlıklı olarak verilmesini sağlamaktır.

 • Ailenin sağlığını muhafaza etmek ve çiftin ekonomik gücünü kısıtlamadan, müsait oldukları zamanda çocuk yapmalarına yardımcı olup, mutlu bir aile kurumu kurmak.

 • AP sayesinde çiftlere hamile kalmak ve doğum yapmak için en uygun şartların neler olduğu ortaya koyulur. 

 • Hamilelikler arasında belli bir süre bırakmak gerekir, bu süre bebek sağlığı ve çocuk sağlığı için oldukça önemlidir.

 • Bebeğin sağlığı sık ve kısa aralıklı doğumlardan olumsuz şekilde etkilenmektedir.

 • Doğumlar arasında geçen süre en az 2 yıl olmalıdır.

 • 2 yıl kısa aralıklı doğumlar sebebiyle bir önceki çocuğun ölüm riski neredeyse %50 dolaylarında olmaktadır.

 • Bir annenin doğumdan sonra toparlanabilmesi için en az iki seneye ihtiyacı vardır.

AİLE PLANLAMASININ FAYDALARI

 • Toplumun Aile Planlaması Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Sağlamak:

 1. Aile planlaması, temel sağlık hizmetlerinden biridir.

 2. Aile planlaması ile aileler, koşullarını müsait hale getirerek  uygun şartlarda bebek sahibi olabilir.

 3. Böylece hem bebek daha rahat büyür, hem de aile bebeğine daha iyi imkanlar sağlayabilir.


 • Beklenmeyen Gebelikleri Önlemek :

 1. İstenmeyen hamilelikler genellikle annenin gebeliğini bilinçli olarak sonlandırılması ile neticelenir.

 2. Bu durum annenin psikolojisini bozar.

 3. Bu sebeple çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.


 • Aşırı Doğurganlığın Önüne Geçmek:

 1. Aşırı sayıda doğum yapmak, annenin fiziksel olarak ve psikolojik olarak kötü etkilenmesine sebep olur.

 2. Üçüncü doğumun gerçekleşmesinden sonra ise doğum ile ilgili risklerde artış olduğu gözlemlenir.

 3. Özellikle annenin beşinci doğumundan sonra anne ve bebeğin ölüm riski oldukça artış gösterir


 • Hamilelikler Arasındaki Süreyi Ayarlamak :

 1. Sık sık doğum yapmak, annenin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkiler.

 2. Bu sebeple annenin vücudunun ve psikolojisinin toparlanması için en az 2 sene beklemek gerekir.

 3. Belirlenen bu sürede annenin gebelik sürecinde yaşadığı olumsuzluklar ve hormonal değişimler eski haline döner.


 • Doğum Yaşını Ayarlamak:

 1. 18 yaşından önce ve 35 yaşından sonra yapılan doğumlarda anne ve bebek hayatı tehlikeye girer.


 • Sağlıklı Çocuklardan Oluşan Sağlıklı Bir Toplum Meydana Getirmek :

 1. Ailedeki çocuk sayısı çok fazla olmaz ise aile bu çocuklara yeterince zaman ayırıp maddi manevi gereksinimlerini daha iyi bir biçimde karşılayabilir.

 2. Böylece daha sağlıklı çocuklardan oluşan bir toplum meydana gelir.


 • Çocuk Sahibi Olmayan Ailelere Yardımcı Olmak :

 1. Aile Planlamasının diğer önemli amaçlarından biri de bebek sahibi olamayan çiftlere yardımcı olmak, bu konuda bilgilenmelerini sağlamaktır.

AİLE PLANLAMASININ ANNE SAĞLIĞINA FAYDALARI

 • Sık aralıklar ile fazla sayıda hamile kalınmasını önlemek

 • Sık aralıklarla yapılan doğum kaynaklı olarak meydana gelen hastalıkların önüne geçer.

 • Zor doğum kaynaklı riskleri azaltır.

 • Kadının erken yaştaki ya da geç yaştaki doğumlarını engeller.

 • Beklenmeyen gebeliklerin önüne geçilmesini sağlayarak, düşüle sonuçlanan gebeliklerin önüne geçer.

 • Annenin psikolojisi korunur.

 • Anne ölümleri engellenmiş olur.

AİLE PLANLAMASININ ÇOCUK SAĞLIĞINA FAYDALARI

 • Erken doğumlar azalır.

 • Sağlıklı olarak dünyaya gelen bebeklerin sayısında artış gözlemlenir.

 • Bebeklerin doğum aralıkları sağlıklı olacağı için bebekler daha az hastalanmaktadır. Bu sebeple de bebek ölümlerinde azalma görülür.

 • Aile, çocuklarına yeteri kadar maddi ve manevi destek olabileceği için ruhsal açıdan daha sağlıklı bebekler yetişir.

 • Çocukların ekonomik olarak gereksinimlerini karşılamak daha kolay olur. Çocukların eğitimleri daha sağlıklı sağlanabilir.

AİLE PLANLAMASININ TOPLUM İÇİN FAYDALARI

 • Toplumun oran olarak büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturur.  


 • Aile planlaması sayesinde kadınların ve çocukların sağlıklı olması neticesinde sağlıklı bir toplum oluşturmak mümkün olur.

 • Etkili bir şekilde aile planlamasına başlayan toplumlarda nüfus dengeli ve planlı bir biçimde artış gösterir.


 • Bu sayede ülkeler gelişmişlik oranları açısından üst sıralarda bulunur.

AP yöntem.png

AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ

Aile planlaması yöntemleri hem devlet hem de özel sektör tarafından her basamakta verilmektedir. Aile planlamasında tüm yöntemlere ilişkin danışmanlık hizmetleri bu konuda eğitim almış tüm sağlık personeli tarafından sunulmaktadır.

Aile Planlaması Hizmetleri Nerelerde Sunulmaktadır?


 • Eczane: Bazı gebeliği önleyici yöntemlerin (kondom, KOK, spermisit) halka ulaştırılmasında rol alır


 • Özel Muayenehane/Poliklinik


 • Aile sağlığı Merkezleri


 • Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri


 • İkinci Basamak Hastane

 • Üçüncü Basamak Hastane

Aile planlaması yöntemleri yukardaki şekilde gösterildiği gibi üç yöntemle sınıflandırılır: 

HizmetlerAilePlanlamasi: About
bottom of page